სიახლეები

მოგიწოდებთ,გთხოვთ არ მოიხმაროთ ის ნივთიერება,რომლის შესახებაც ინფორმაციას არ ფლობთ. 
ჩვენ ველოდებით , როდის ეყოფა მთავრობას გამბედაობა ჩამოართვან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქალაქეების მართვის ბერკეტი და შეცვალონ ნარკოპოლიტიკა ისეთნაირად, რომ ის იყოს მიმართული ნარკომოხმარების პრევენციაზე, წამალდამოკიდებულ ადამიანთათვის საჭირო საამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობაზე და ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე. ამ მოლოდინში კი იღუპებიან ადამიანები, იღუპებიან ახალგაზრდები, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ არ აქვთ ინფორმაცია, ხოლო ყველა მცდელობა ნარკოტიკებზე ღიად საუბრის მედიაში აღქმულია პროპაგანდად. 
ის, რაც მოხდა ჯემფესტზე არც პირველი და არც უკანასკნელი შემთხვევაა, როდესაც ადამიანები გართობის მიზნით იღებენ ნარკოტიკულ საშუალებებს და ეს მთავრდება საუკეთესო შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაკარგვით, ხოლო უარეს შემთხვევაში სიკვდილით. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა გარდა იმისა რომ ართმევს ადამიანს თავისუფლებას, ტაბუს ადებს ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე ღიად საუბრის და გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობას.
ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის რა ზიანი მოაქვს ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას გიზიარებთ შემდეგ გამოცდილებას: "ნულოვანი ტოლერანტობის“ გამოცხადების წლებში, როდესაც ბაზრიდან გაქრა ყველა კლასიკური ნარკოტიკი და მაშინდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ნარკომომხმარებლის იმიჯის მარგინალიზაცია, პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში გაჩნდა კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკი „ჯეფი“
ჯეფმა,ვინტმა,კრაკადილმა ფაქტიურად ჩაანაცვლა კლასიკური ნარკოტიკები.ამ ნარკოტიკების დასამზადებლად საჭირო ინგრედიენტების შეძენა შესაძლებელი იყო ფსიქოტროპულ აფთიაქებში ურეცეპტოდ ისევე როგორც დღეს შესაძლებელია გაბაპენტინის და სხვადასხვა ფსიქოატიური მედიკამენტების შეძენა.
არავინ იცოდა რა ზიანი შეიძლება მოეტანა ამ ნარკოტიკებს.შედეგად აღმოჩნდა,რომ ჯეფი შეუქცევადად აზიანებს თავის ტვინს და 10 დან 9 მომხმარებელი გახდა შშმ პირი.

ის ბიო, რაც დღეს იყიდება ქართულ ბაზარზე მზადდება გაურკვეველი ნივთიერებებით, გაურკვეველ ადგილებში, გაურკვეველი ინგრედიენტებით. როდესაც თქვენ ყიდულობთ და მოიხმართ ბიოს, გარდა იმისა რომ ძალიან ადვილია მასზე ზედოზირება, იმიტომ რომ არავინ აყოლებს ინსტეუქციას თუ რამდენი უნდა მოიხმაროთ და კუსტარულ ლაბორატორიებში უბრალოდ შეუძლებელია ერთი და იგივე პროპორციის დაცვა ყოველ ახალ პარტიაში, თქვენ საკუთარ ჯანმრთელობას აყენებთ გრძელვადიანი რისკის ქვეშ, თქვენ არ იცით რა შეუქცევად დაზიანებებს მოიტანს ესა თუ ის ბიო ან თუნდაც სხვა შეუმოწმებელი ნარკოტიკი. 
70 იანი წლებიდან მოყოლებული ნარკომოხმარებისთვის ადამიანებს უშვებდნენ ციხეში. ეს არათუ ახდენს მოხმარების პრევენციას, არამედ პირიქით. ბაზარზე ჩნდება გაურკვეველი წარმომავლობის სუბსტანციები, ნარკოტიკებს ამზადებდნენ აფთიაქში ლეგალურად ხელმისაწვდომი პრეპარატებით.
იცოდეთ რას მოიხმართ !

აქციები

 

 

კამპანია დაიგეგმა „ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის“ (GeNPUD), პაციენტთა საკონსულტაციო საბჭოს (GeCAB) და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის (GHRN) წევრი ორგანიზაციების მიერ. კამპანიის დაგეგმვა მოხდა მიზნების, აუდიტორიის, გზავნილებისა და მოწოდებების ფორმირებით, კამპანიის ძირითადი კომპონენტების იდენტიფიცირების და ამ კომპონენტების განხორციელების ჯგუფებში დაგეგმვის შედეგად.

საქართველო პირველი ქვეყანაა, რომელმაც C ჰეპატიტის სრული აღმოფხვრა, ანუ ელიმინაცია უნდა მოახდინოს. ელიმინაციის პროგრამაზე მუშაობისას, მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტების მიერ და ავტორიტეტული კვლევების თანახმად გაკეთდა რეკომენდაცია, მკურნალობის პროგრამაში ნარკოტიკის მომხმარებლების პრიორიტეტულად ჩართვასთან დაკავშირებით. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობის ამ ჯგუფში ინფექცია ყველაზე მეტადაა გავრცელებული, იმისათვის, რომ ქვეყანაში ინფექციის ელიმინაცია მოხდეს, საჭიროა ნარკოტიკის მომხმარებლების 90%-ის მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა.

ქვეყანაში არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის პირობებში, ნარკოტიკის მომხმარებელი განიცდის დევნას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. მაღალია საპატიმრო სასჯელის გამოყენების სტატისტიკა. ასევე მაღალია C ჰეპატიტის გავრცელება საპატიმრო დაწესებულებებში. ზიანის შემცირების პროგრამებისთვის გართულებულია ნარკოტიკის მომხმარებლებზე წვდომა და მათთვის C ჰეპატიტის პრევენციული სერვისების მიწოდება. შესაბამისად, არსებული ნარკოპოლიტიკა ხელს უწყობს ინფექციის დონის ზრდას მოსახლეობის ამ ჯგუფში.

სწორედ ამიტომ, წლევანდელი კამპანია აქცენტს სწორედ ნარკოტიკის მომხმარებლების C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართვის საჭიროებებზე აკეთებს. მიმდინარე წლის კამპანიის ფოკუსი ასევე მიმართულია სახელმწიფო ელიმინაციის პროგრამის მხარდაჭერისკენ და მეორეს მხრივ სამოქალაქო საზოგადოება მიმართავს სახელმწიფოს გაითვალისწინოს საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები ( TAG), რათა მათ მოახდინონ პროგრამის დროული და ეფექტური განხორციელება დისკრიმინაციის გარეშე და უფასოდ შესთავაზონ პაციენტებს დიაგნოსტირება/მკურნალობა, მკურნალობის დამყოლობის მხარდამჭერი პროგრამების ამუშავება.   წლევანდელი კამპანიის ფარგლებში მნიშვნელოვანია პაციენტთა მკურნალობაზე განათლებისკენ მიმართული ღონისძიებები. 

კამპანიის მიზანი:

- ზიანის შემცირების  მიდგომების ინტეგრირების ხელშეწყობა ელიმინაციის პროგრამაში.

აუდიტორია:

1. ელიმინაციის პროგრამაში ჩართული მხარეები (სამინისტრო, NCDC, Gilead, USCDC, პროვაიდერები, WHO )

2. ნარკოპოლიტიკის ფორმირებასა და განხორციელებაში მონაწილე სახელმწიფო სტრუქტურები  

3. საზოგადოება, მათ შორის პაციენტები

 

გზავნილები:

  1. პაციენტებს უჭირთ დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის ფასის გადახდა. საჭიროა ფინანსური და გეოგრაფიული ბარიერების აღმოფხვრა, რათა მოხდეს გამოვლენილი პაციენტების ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვა და მკურნალობის ბოლომდე მიყვანა.
  2. ნიმ-ების მკურნალობა უნდა ხდებოდეს ზიანის შემცირების სერვისების ბაზაზე იმისათვის, რომ გამოვლენა და მკურნალობა იყოს ეფექტური, მოხდეს რეინფექციის პრევენცია.  
  3. საჭიროა პაციენტებში ცოდნის დონის ამაღლება და ინფორმირებულობის გაზრდა (პაციენტთა სკოლები)
  4. იმისათვის, რომ ქვეყანაში მოხდეს C ჰეპატიტის ელიმინაცია, პირველ რიგში უნდა მოხდეს ყველა ნიმ-ის დიაგნოსტირება და მკურნალობა. არსებული ნარკოპოლიტიკის პირობებში ეს მიუღწეველი მიზანია. საჭიროა ნარკოპოლიტიკის დაუყოვნებელი ცვლილება.

სლოგანები:

კამპანიის სახელწოდება

ზიანის შემცირება + დეკრიმინალიზაცია  = ელიმინაციას

კამპანიის კომპონენტები:

- ეროვნულ  კონფერენციაში მონაწილეობა პრეზენტაციით (რომელშიც გავშლით კამპანიის იდეას და ვაჩვენებთ კამპანიის ისტორიას)

- ქუჩის საინფორმაციო  აქცია - ელიმინაციის პროგრამის მხარდაჭრის მიზნით .პაციენტები და მათი მხარდამჭერები მიმდინარე პროგრამის შესახებ ავრცელებენ პრაქტიკულ ინფორმაციას ბროშურის სახით.

-  5 ქალაქში მობილური ამბულატორიებით ტესტირება. ( ტესტები, საჭიროება) ( ზოგ რეგიონში შესაძლებელია 2 დღიანი გასვლები)

- რეგიონალური  მრგვალი მაგიდები

- მუშაობა მედიასთან;

- სოციალური მედიის მიმართულება;

- პრომომასალები;

 

 

განხორციელებული ღონისძიებები:

 

 

  • 28 ივლისს 19:00 სთ-ზე თბილისში რუსთაველის მეტროდან პარლამენტის შენობამდე გაიმართა აქცია/ მსვლელობა, რომლის  მიზანს წარმოადგენდა პაციენტებისა და ზოგადად მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ. აქციის ფარგლებში მოხდა მოსახლეობის ზეპირი ინფორმირება და საინფორმაციო მასალის გავრცელება, რომელიც მოიცავს, როგორც კამპანიის მიზნებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ასევე ერთგვარი გზამკვლევია პაციენტებისთვის ელიმინაციის სახელმწიფო  პროგრამაში ჩასართავად. მოსახლეობაში გავრცელდა ინფორმაცია იმ პროცედურის შესახებ, რომელიც პაციენტმა უნდა გაიაროს მკურნალობის კურსის დაწყებამდე. კერძოდ, პროგრამაში არსებული კრიტერიუმების, მასში მოსახვედრად გასავლელი ეტაპების, მკურნალობის ხანგრძლივობისა და დაფინანსებების შესახებ. ასევე ზოგადი ინფორმაცია როგორც დაავადების, ისე ქვეყანაში მისი გავრცელებისა და პრევალენტობის შესახებ.

 

 

  • კვირეულის ფარგლებში, ისევე როგორც 28 ივლისს მობილირული ამბოლატორიებით C ჰეპატიტზე სკრინინგი ზოგადი პოპულაციისთვის ჩატარდა. აქციის ფარგლებში მოსახლეობას მიეცა შესაძლებლობა გაეგო საკუთარი სტატუსის შესახებ. მობილური ამბულატორიების პერსონალის და აქციის მონაწილეების მიერ მოხდა ტესტირებული ადამიანების გადამისამართება სპეციალურ კლინიკებში.

 

კამპანიის კომპონენტები:

- ეროვნულ  კონფერენციაში მონაწილეობა პრეზენტაციით (რომელშიც გავშლით კამპანიის იდეას და ვაჩვენებთ კამპანიის ისტორიას)

- ქუჩის საინფორმაციო  აქცია - ელიმინაციის პროგრამის მხარდაჭრის მიზნით .პაციენტები და მათი მხარდამჭერები მიმდინარე პროგრამის შესახებ ავრცელებენ პრაქტიკულ ინფორმაციას ბროშურის სახით.

-  5 ქალაქში მობილური ამბულატორიებით ტესტირება. ( ტესტები, საჭიროება) ( ზოგ რეგიონში შესაძლებელია 2 დღიანი გასვლები)

- რეგიონალური  მრგვალი მაგიდები

- მუშაობა მედიასთან;

- სოციალური მედიის მიმართულება;

- პრომომასალები;

 

 

განხორციელებული ღონისძიებები:

 

 

  • 28 ივლისს 19:00 სთ-ზე თბილისში რუსთაველის მეტროდან პარლამენტის შენობამდე გაიმართა აქცია/ მსვლელობა, რომლის  მიზანს წარმოადგენდა პაციენტებისა და ზოგადად მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ. აქციის ფარგლებში მოხდა მოსახლეობის ზეპირი ინფორმირება და საინფორმაციო მასალის გავრცელება, რომელიც მოიცავს, როგორც კამპანიის მიზნებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ასევე ერთგვარი გზამკვლევია პაციენტებისთვის ელიმინაციის სახელმწიფო  პროგრამაში ჩასართავად. მოსახლეობაში გავრცელდა ინფორმაცია იმ პროცედურის შესახებ, რომელიც პაციენტმა უნდა გაიაროს მკურნალობის კურსის დაწყებამდე. კერძოდ, პროგრამაში არსებული კრიტერიუმების, მასში მოსახვედრად გასავლელი ეტაპების, მკურნალობის ხანგრძლივობისა და დაფინანსებების შესახებ. ასევე ზოგადი ინფორმაცია როგორც დაავადების, ისე ქვეყანაში მისი გავრცელებისა და პრევალენტობის შესახებ.

 

 

 

  • კვირეულის ფარგლებში, ისევე როგორც 28 ივლისს მობილირული ამბოლატორიებით C ჰეპატიტზე სკრინინგი ზოგადი პოპულაციისთვის ჩატარდა. აქციის ფარგლებში მოსახლეობას მიეცა შესაძლებლობა გაეგო საკუთარი სტატუსის შესახებ. მობილური ამბულატორიების პერსონალის და აქციის მონაწილეების მიერ მოხდა ტესტირებული ადამიანების გადამისამართება სპეციალურ კლინიკებში.

 

ეროვნული კამპანიის ფარგლებში საქართველოს 8 ქალაქში ანალოგიური ღონისძიებები გაიმართა. ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებებს ორგანიზება გაუწია ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის (GeNPUD), პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს (GeCAB) წევრმა თვითორგანიზაციებმა და საინიციატივო ჯგუფებმა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის (GHRN) წევრმა ორგანიზაციებმა:

 

ა/ო „ნაბიჯი მომავლისკენ“ (გორი, თელავი)

ა/ო „ახალი გზა“ (ქუთაისი, სამტრედია, თბილისი)

ა/ო „რუბიკონი“ (ქუთაისი)

ა/ო „ქსენონი“ (ზუგდიდი)

ა/ო „ორდუ“ (ფოთი)

ა/ო „იმედი“ (ბათუმი)

ა/ო „თანადგომა“ (ბათუმი)

ა/ო „ფენიქსი 2009“ (ოზურგეთი)

ა/ო „აკესო“ (თბილისი)

ა/ო „ჰეპა პლიუსი“ (თბილისი)

ა/ო „ახალი ვექტორი“ (რუსთავი, თბილისი)

 

GeNPUD, GHRN და GeCAB ის ორგანიზებით გამართულ ეროვნული კამპანიის ფარგლებში მოხდა მასმედიის საშუალებების მობილიზება ქსელის მედია კოორდინატორის მარინა ასათიანის მიერ. კამპანიის ფარგლებში გამართული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა პრესის, ტელევიზიის და ინტერნეტ მედიის საშუალებებით: 

ივენთის გვერდი - https://www.facebook.com/events/864371663727734/?active_tab=about

რუსთავი 2  - https://www.youtube.com/watch?v=Q5STGFd6tBw&feature=youtu.be

საზოგადოებრივი რადიო 1 - http://radio1.ge/ge/videos/view/187496.html

ექსპრესნიუსი - http://www.epn.ge/?id=49722

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - http://1tv.ge/ge/news/view/171878.html

იმედინიუსი - http://imedinews.ge/ge/saqartvelo/21511/saqartveloshi-hepatitebis-msoplio-dgis-agasanishnavad-konperentsia-gaimarta

საზოგადოებრივი პორტალი - http://www.sazogadoeba.ge/news.php?post_id=56428

ლაივპრესი - http://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/20135.html

აჭარის ტელევიზია - http://ajaratv.ge/news/ge/18120/-hepatittan-brdzolis-saertashoriso.html

ირმა კახურაშვილის ბლოგი - https://socreactive.wordpress.com/2017/07/28/%D0%B2-%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0/

აქციის ვიდეო - https://www.facebook.com/nofear.ge/videos/1898983747039100/?hc_ref=ARRnE7uJVP6PZ5liUjjDWx3w_7_w2ZTm6loIoIcKQMvV0nAG7qbvzSplrzcKYMNEbhI&pnref=story.unseen-section

იბერია ტვ - https://www.youtube.com/watch?v=yiHg9wmwYVs

NCDC - http://www.ncdc.ge/Home/Article/10972

რადიო თავისუფლება - https://www.radiotavisupleba.ge/a/saubari-in-inaridzestan-da-maia-kajaiastan/28645622.html

პულსი - https://www.facebook.com/pulsitv/videos/675355945983742/?hc_ref=ARRBuVu3N8EvKdwaBTXvUskfRAqS2pwCWh5yPQkpWT5j-L40QeXdZZkifEb8jciXjuc

 რადიო თავისუფლება - https://www.radiotavisupleba.ge/a/tavisuplebis-erti-saati/28651058.html

 

ეროვნული კამპანიის ორგანიზატორები მადლობას უხდის მხარდამჭერ ორგანიზაციებს:


„გლობალური ფონდი“

„მსოფლიო ექიმები - საფრანგეთი“

ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“

 

 

ნარკოპოლიტიკა

ნარკოვითარება საქართველოში 2014

ნარკოვითარება საქართველოში 2013

ნარკოვითარება საქართველოში 2012

ნარკოვითარება საქართველოში 2010

ნარკოვითარება საქართველოში 2008

ნარკოვითარება საქართველოში 2005

ნარკოვითარება საქართველოში 2004

ნარკოვითარება საქართველოში 2003

 

საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ ნარკოკანონმდებლობა საქართველოში რამდენჯერმე შეიცვალა. 2002 წელს წამალდამოკიდებულება დაავადებად აღიარეს, მაგრამ ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კოდექსებში შესაბამისი ცვლილებები არ შესულა, რის გამოც ეს კანონმდებლობა დღემდე წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის უფლებების უმთავრეს პრინციპებთან: ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებული ადამიანი ერთსა და იმავე დროს  ავადმყოფიც არის და დამნაშავეც.  

პრეზიდენტის  საკანონმდებლო ინიციატივის შემდეგ კანონი გამკაცრდა. ახლა საქართველოს პოსტსაბჭოთა რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა აქვს: ნარკოტიკულ საშუალებათა მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა, შენახვა ან მოხმარება ექიმის დანიშნულების გარეშე 500-ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს, ერთი წლის განმავლობაში იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში კი მოქმედებაში მოდის სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლი, რომელიც  2000 ლარით დაჯარიმებას, ან თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული „ნულოვანი ტოლერანტობა“ ნარკოტიკების მომხმარებელთა დევნაში გადაიზარდა, პოლიციელთა „გონივრული ეჭვის“ ნიადაგზე კი ათასობით მოქალაქემ ნარკოტესტირება გაიარა. ამ პოლიტიკის შედეგად ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების გამო ათასობით ადამიანი სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოხვდა.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ალტერნატივა ჯორჯიას“ მონაცემებით, ყოველწლიურად საქართველოში ნარკოდამოკიდებულების გამო სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში  სულ მცირე 1500 ადამიანი ხვდება, ამ პოლიტიკის გატარების სამართლებრივ პროცედურებზე კი დაახლოებით 18 მილიონი ლარი იხარჯება.

 ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა მიმართ რეპრესიულია და მაგალითად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი მოჰყავს. „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის თანახმად, ნარკოტიკული საშუალებების ფლობა ნებისმიერი ოდენობით  სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს. მუხლში ნარკოტიკების მომხმარებელი და გამსაღებელი ერთმანეთისგან გამოჯნული არ არის. ამავე მუხლის მიხედვით, ნარკოტიკული საშულების, მისი ანალოგის, ან პრეკურსორის დამზადება, შეძენა-შენახვა ან გასაღება მცირე ოდენობით ისჯება 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, დიდი ოდენობით  ნარკოტიკული ნივთიერების (ჰეროინის შემთხვევაში დიდ ოდენობად ითვლება  0,2-1 გრამი) შენახვა ისჯება 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების (ჰეროინის შემთხვევაში 1 გრამზე მეტი) შენახვა კი 8-დან 20 წლამდე თავისუფლების, ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით. მაშინ როდესაც, იგივე კანონმდებლობა, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შემთხვევაში ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 12 წლამდე, გაუპატიურების შემთხვევაში _ თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით, ხოლო განზრახ მკვლელობის შემთხვევაში _ 7-დან 15 წლამდე ვადით. სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლი კი ნარკოტიკული საშუალებების განმეორებითი მოხმარების შემთხვევაში ადამიანს ციხეში უშვებს.

გარდა ამისა, ქართული კანონმდებლობით ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობები სათანადოდ განსაზღვრული არ არის. 2003 წლის პარლამენტის დადგენილებაში, რომელშიც განსაზღვრულია ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ოდენობები, საკმაოდ ბევრ ნივთიერებას არა აქვს განსაზღვრული მცირე ოდენობა, რის გამოც ნებისმიერი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო ფლობა დიდ ოდენობად ითვლება და სასჯელის მკაცრ ზომას ითვალისწინებს. ქართული კანონმდებლობა ერთმანეთისგან არც მსუბუქ და მძიმე ნარკოტიკულ საშუალებებს მიჯნავს.

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა ზაალიშვილი აცხადებს, რომ რეპრესული ნარკოპოლიტიკის მიუხედავად საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რიცხვი გაიზარდა. ის საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და ორგანიზაცია „ბემონის“ მიერ  2013 წლის მარტში გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებს იმოწმებს: „კვლევებმა აჩვენა, რომ ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა 40 ათასიდან 45 ათასამდე გაზარდა. ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის ფართოდ დეკლარირებულმა კამპანიამ გამოიწვია ის, რომ დღეს საქართველოში ნარკომომხმარებელთა ნაწილი უფრო მეტად დამაზიანებელი  ე.წ. კუსტარული ნარკოტიკების მოხმარებაზე გადავიდა“.

მსოფლიო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ნარკოტიკების „შავ ბაზარს“ ადაპტაციის იშვიათი უნარი აქვს და მისი სტრუქტურა და შემადგენლობა ძალოვანების მეთოდების კვალდაკვალ შესაშური სისწარაფით იცვლება. ნარკოდანშაულთან ბრძოლის ფართოდ დეკლარირებული კამპანიის ფონზე  ნარკოტიკების ქართული ბაზრის სტრუქტურაც შეიცვალა. ბოლო წლებში, საქართველოში მნიშვნელოვნად შემცირდა ჰეროინისა და სუბოტექსის  ფიზიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. სამაგიეროდ, შავ ბაზარზე კუსტარული, ბევრად უფრო იაფი და დამაზიანებელი ნარკოტიკები: „ვინტი“, „ჯეფი“ და  „ნიანგი“ გამოჩნდა. მათი მოხმარება კი გადაჯაჭვულია ზედოზირებასთან, რაც სიკვდილიანობის რისკის ზრდას იწვევს.

ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის  და ნარკოკომისიის წევრი პაველ ბემი მიიჩნევს, ქართული ნარკოპოლიტიკა დასახვეწია. ის ამბობს, რომ ნარკოტიკის მოხმარება არ უნდა იყოს განხილული, როგორც მხოლოდ დანაშაული და სამართლებრივი სანქციებით რეგულირებადი სფერო,  დასჯაზე მიმართული პოლიტიკის ადგილი კი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებულმა მიდგომებმა უნდა დაიკავოს: „ნარკოტიკებისგან სრულიად თავისუფალ სამყაროზე ოცნება უტოპიაა. ამ პრობლემის ბოლომდე აღმოფხვა შეუძლებელია. უკანასკნელი 20 წლის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ნარკომომხმარებელთა ციხეში გამოკეტვა ძალიან არაეფექტურია და ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფოს მათი ციხეში შენახვა. ამით კი ვკარგავთ რესურსს მათი მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის. მსოფლიო გამოცდილებით, ნარკოტიკების მომხმარებელთა დეკრიმინალიზაციას ბევრი პოზიტიური შედეგი აქვს. დეკრიმინალიზაციის პროცესში ადვილია წვდომა ე.წ. დამალულ ნარკომომხმარებლებთან, რომლებსაც ჯანდაცვის სფეროსთან კონტაქტი არ აქვთ. გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ საქართველოში არსებული 45 ათასი ნარკომომხმარებლიდან ჯანდაცვის სერვისებით მხოლოდ ერთი მეოთხედი სარგებლობს. ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი ნარკომომხმარებელი შეიძლება დაავადდეს შიდსით, ან ცე ჰეპატიტით და ამით საფრთხე შეუქმნან დანარჩენ საზოგადოებასაც“. ბემი ამბობს,  რომ დასჯაზე მიმართული ნარკოპოლიტიკის შესაცვლელად  უცხოეთის საუკეთესო გამოცდილების ქართულ გარემოსთან ადაპტაციაა აუცილებელი.

ექსპერტები საუკეთესო გამოცდილებად პორტუგალიაში ჩატარებულ რეფორმას ასახელებენ. პორტუგალიამ ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციითა და მკურნალობაზე ორიენტირებული მიდგომებით 10 წლის განმავლობაში მკვეთრად შეამცირა ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი, ნარკომოხმარებით ინფიცირების მასშტაბი და მკვეთრად გაზარდა პოლიციის მიერ ნარკოტიკების ბრუნვიდან ამოღების მაჩვენებელი.

ნარკოკანონმდებლობის გადახედვა და მასში ცვლილებების შეტანა საქართველოს პარლამენტში საშემოდგომო სესიისთვისაა დაგეგმილი. 2012 წლის დეკემბერში  ახალი მოწვევის პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი გამოვიდა ახალი საკანონმდენლო ინიციატივით, რომელიც მიზნად ისახავს ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას. ინიციატივა გლობალური ფონდის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს ეყრდნობა და ის  ნარკოტიკების მოხმარების გამო  სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის გაუქმებას ითვალისწინებს. მაგრამ, ამასთან ერთად მასში შემოთავაზებულია 3500-ლარიანი ჯარიმა ერთი წლის მანძილზე მესამედ და მეტჯერ განმეორებით მოხმარების შემთხვევაში, რაც 6-ჯერ აღემატება საქართველოში საშუალო შემოსავალს.

მისია

ნარკოტიკების მომხმარებელთა მობილიზაციისა და შემდგომი უნარების გაძლიერების გზით, ისევე როგორც მათი ჩართვით გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე, ვახორციელებთ მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ადვოკაციას, რათა მოხდეს გავლენის მოხდენა გადაწყვეტილების მიმღებებზე ზიანის შემცირების პროგრამებში ინვესტირების და ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის მიზნით.

წვლილი შეგვაქვს ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის ზიანის შემცირების, სამედიცინო, დიაგნოსტიკური, სოციალური და სარეაბილიტაციო მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში.

ნარკოტიკების მომხმარებელთა რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის მიზნით ვამაღლებთ საზოგადოებრივ ცნობიერებას და ვცვლით საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებსა და მიდგომებს.

 

ხედვა

ჩვენ როგორც ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემს გვინდა,  შევქმნათ გარემო ლიბერალური ნარკოპოლიტიკით, სადაც ნარკოტიკების მოხმარებლები იქნებიან უზრუნველყოფილნი ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებით, მათ შორის მიუწვდებოდეთ ხელი ზიანის შემცირების, პროფილაქტიკურ და სარეაბილიტაციო პროგრამებზე, ისევე როგორც სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამკურნალო საშუალებებზე, რაც ხელს შეუწყობს მათ სოციალურ რეინტეგრაციას და რესოციალიზაციას.