„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეცხრამეტე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

02/08/2016

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეცხრამეტე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეთხუთმეტე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

12/02/2016

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეთხუთმეტე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მესამე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

02/03/2015

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მესამე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეშვიდე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

02/03/2015

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეშვიდე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მერვე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

02/03/2015

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მერვე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

     1 2 >