რა არის C ჰეპატიტი

02/03/2015

C ჰეპატიტის ვირუსი – HCV – მიეკუთვნება ყველაზე გავრცელებული ვირუსების რიცხვს, რომელიც აზიანებს ღვიძლს. ცნობა ვირუსული ჰეპატიტით დაა- ვადების შესახებ თითქმის ყოველთვის ძლიერი სტრესია როგორც ინფიცირებულთათვის, ასევემათი ოჯახის წევრებისათვის. საკუთარი ინფექციური სტატუსის ცოდნისა და შესაბამისი რეკომენდაციების შესრულების შემთხვევაში შეიძლება თავიდან ავიცილოთ ჯანმრთელობასთან დაკავ- შირებული პრობლემების გაუარესება,

     < 1 2