აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელება საქართველოში

31/05/2015

აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელება საქართველოში - 2015 წლის მონაცემები

მართალია, მსოფლიო სტატისტიკით საქართველო მიეკუთვნება აივ ინფექცია/შიდსის დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს და, რაც კიდევ უფრო საინტერესოა, ამ ქვეყნებს შორისაც ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ადგილი უკავია, მაგრამ, მეორეს მხრივ, შიდსის ეპიდემიის კანონზომიერებიდან გამომდინარე, აივ ინფიცირებულების სავარაუდო რიცხვი საქართველოში 6000-ს უტოლდება. ეს კი ისეთი მცირერიცხოვანი ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, უკვე საკმაოდ სოლიდუ

აივ ინფექციის მკურნალობის ძირითადი მიმართულებები

02/03/2015

აივ ინფექცია/შიდსის განკურნება დღეს არსებული სამკურნალო საშუალებებით შეუძლებელია,მაგრამ არსებობს ანტირეტროვირუსული პრეპარატები, რომლებიც იძლევა საშუალებას რომ შიდსი მომაკვდინებელი დაავადებიდან ქრონიკულ მართვად დაავადებად გადაიქცეს

რა არის შიდსი

02/03/2015

შიდსი (შეძენილი იმუნოდეფიციტური სინდრომი) მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბური ინფექციური დაავადებაა. ამ დაავადების დიაგნოზი  პირველად 1981 წელს დაისვა. მან დღემდე  25 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.  მსოფლიო ჯანდაცვისორგანიზაციის 2011 წლის  სტასტისტიკური მონაცემების მიხედვით,  ამ ინფექციით მსოფლიოში 34.2 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს.